Werkwijze

Voor de werkzaamheden worden uitgevoerd is het nodig een duidelijk en overzichtelijk plan van aanpak te maken. Dit kennismakingsgesprek heeft als primair doel uw wensen en onze mogelijkheden op elkaar af te stemmen. Wij kunnen u tijdens dit gesprek adviseren over kleuren en materialen en uiteraard een technisch advies uitbrengen over de staat van het schilderwerk. Hierbij worden alle te behandelen onderdelen geïnspecteerd. Er wordt een offerte opgesteld waarin duidelijk de prijs staat vermeld en welke werkzaamheden hiervoor worden uitgevoerd. Indien uw woning ouder is dan 2 jaar wordt een B.T.W. Ouderdomsverklaring meteen meegezonden.  Het B.T.W. tarief is dan 6% op schilder- en behang werk.  Een kopie van de offerte wordt achter het origineel gevoegd.

Indien u als opdrachtgever akkoord gaat, tekent u de kopie offerte en eventueel de B.T.W. Ouderdomsverklaring waarna u deze retour stuurt. Indien u onze Algemene Voorwaarden wilt inzien, kunnen wij u die kosteloos toesturen. U kunt ook kiezen voor een Onderhoudscontract. U kunt dit met ons bespreken.

Na ontvangst wordt telefonisch een afspraak met u gemaakt wanneer de werkzaamheden zullen beginnen.

Wij gaan elke dag op pad om met het beste materiaal het beste werk te leveren. Dit doen wij volgens de strengste kwaliteitseisen en de jongste milieu eisen.

Brancheverenigingen:

Savantis  NL Onderhoud